Gopress: voorbeeldlessen en inspiratie

Introductiespel voor de lagere school

Voor de lagere school is een introductiespel voor Gopress beschikbaar. De leerlingen gaan op zoek naar antwoorden in het Gopress Archief, en noteren die zo snel mogelijk in de bingo. De bibliotheek van Zaventem werkte een volledige lesvoorbereiding uit om leerlingen van het lager onderwijs vertrouwd te maken met Gopress. De opdracht: maak een fotoreportage met behulp van Gopress en Canva en presenteer die aan je klasgenoten. 

Bingospel voor lager onderwijs (kennismaking)

Ook de bib van Beringen werkte een leuk bingospel uit om Gopress te introduceren in de klas. Met toffe zoekopdrachten die de leerlingen zo snel mogelijk en ‘bingo-gewijs’ afvinken. 

Lesmap met 2 actua-opdrachten voor 2de graad middelbaar ondewijs

Voor het middelbaar is een lesmap beschikbaar met inspiratie voor een les rond Gopress. Deze lesmap biedt je twee actuaopdrachten (van telkens 2 lesuren) voor leerlingen 2de graad secundair onderwijs. De eerste actuaopdracht neemt je mee naar het prachtige Venezuela. De volgende actuaopdracht neemt de Brexit onder de loep. Aan de hand van Gopress Kiosk en bijkomend videomateriaal gaan leerlingen op zoek naar alle info en lossen ze de opdrachten op.

Les ‘Water, een recht voor iedereen’ voor 2de graad middelbaar onderwijs

Voor het 3de en 4de middelbaar werd deze les uitgewerkt over water, met achtergrondinformatie voor de leerkracht en aanvullend (beeld)materiaal. In verschillende opdrachten werken de leerlingen met Gopress Archief of Kiosk.

Les: ‘Bendevorming en criminaliteit in Centraal-Amerika’ voor 3de graad middelbaar onderwijs

In deze les voor het 5de en 6de middelbaar gaan leerlingen op zoek naar informatie over bendevorming en geweld in de geschiedenis van enkele Centraal Amerikaanse landen met behulp van Gopress.

Terug naar de overzichtspagina van Gopress op het leerplatform