Maak promotie voor de livestream van de voorstelling

Natuurlijk wil je zoveel mogelijk publiek uit de zorginstelling voor je livestream-evenement. 

Zowel voor bewoners van zorgcentra als voor patiënten in ziekenhuizen is het niet altijd evident om op voorhand iets te plannen. Toch is het ook voor hen fijn om naar iets uit te kijken of om gemotiveerd te worden voor een leuke activiteit. 

Maak enkele weken vooraf aan de livestream het evenement bekend bij je doelgroep en enthousiasmeer hen om te komen kijken:

  • in woonzorgcentra bij de bewoners en hun familie en bezoekers
  • in ziekenhuizen bij de kinderen en hun ouders en familie
  • in andere zorgvoorzieningen bij de bewoners, hun familie en bezoekers

Wat kan je doen?
Download het promotiemateriaal bij “Communicatie & doelgroep”. Je vindt er een affiche, afbeeldingen… die je kan afdrukken of digitaal kan inzetten in mailing.

Dit kan je gebruiken om je promomateriaal op te maken. Vermeld jouw locatie, het uur en eventueel specifieke informatie over een voorprogramma of hapjes. 

  • Deel flyers uit. Flyers kan je op de kamers leggen of in gedeelde ruimtes. Dit geeft aanleiding tot gesprek tussen bewoners of patiënten en hun bezoekers.
  • Hang affiches op in het zorgcentrum of ziekenhuis
  • Vermeld je activiteit op sociale media-kanalen van je zorgcentrum of ziekenhuis
  • Laat liedjes horen of toon een trailer van de voorstelling