Samen uitkijken naar de voorstelling

De livestream van de voorstelling kan een goede aanleiding zijn om ook bij andere activiteiten in het (woon)zorgcentrum of het ziekenhuis in te spelen op het thema van de voorstelling.  We geven enkele suggesties mee als inspiratie:

  • indien het om een muziekvoorstelling gaat met bekende nummers, zorgen we dat de playlist bekend is. Zo kan je al enkele nummers draaien tijdens andere activiteiten. Of als er een zangkoor in het woonzorgcentrum is, kunnen ook zij deze liedjes al eens zingen.  Op zoek naar de playlist die bij jouw livestream hoort? Check hier of de playlist al beschikbaar is. Je kan songteksten op zoeken op internet en afdrukken voor wie wil mee zingen.
  • in het ziekenhuis kunnen kinderen tekeningen maken of knutselen rond het thema van de voorstelling. 
  • je kan samen met de bewoners of kinderen versieringsmateriaal bedenken of maken voor op de dag van de livestream.
  • je kan enkele dagen vooraf een expo of fototentoonstelling, gelinkt aan het thema van de voorstelling, opbouwen.

Bij SING 4.0 werden de bewegingen en melodieën van de voorstelling vooraf aangeleerd in het zorgcentrum tijdens een bewegingssessie. Tijdens het concert werden de bewegingen ook getoond in beeld (ergotherapeute was screen-in-screen in beeld), de bewoners deden gretig mee.

in UZ Leuven maakten kinderen de dag voor de voorstelling tekeningen in het teken van ‘Groezel of grijsje, het levende radijsje’
De tekeningen en kleurplaten werden opgehangen in de zaal waar de livestream vertoond werd.