Maak met je groep een korte video waarin je vertelt welke kennis je hebt opgedaan tijdens de module, wat je interessant vond en hoe je denkt deze inzichten te gebruiken in je eigen organisatie. Deze video gebruiken met jullie toestemming graag om onder ons publiek te verspreiden.