Van Google Analytics naar Piwik Pro

Waarom we Google Analytics verlaten

Er is twijfel over de verenigbaarheid van het gebruik van Google Analytics en het voldoen aan de Europese AVG-wetgeving (GDPR in het Engels). Er lopen ook nog steeds rechtszaken vanuit privacy-activisten zoals Max Schrems en diens Noyb stichting om dit uit te klaren.

Cultuurconnect hecht veel waarde aan de privacy van de gebruikers en het voldoen aan de wettelijke vereisten. Ook de lokale besturen hechten hier veel waarde aan en DPO’s van verschillende gemeentes contacteerden ons in het verleden met vragen over Google Analytics gebruik.

Naar aanleiding hiervan onderzochten we in opdracht van de Stuurgroep Digitale Bibliotheek de mogelijke alternatieven. Dit onderzoek liep in 2023 en werd begeleid door een gespecialiseerd marketing-agency. Daarbij kwam Piwik Pro als beste alternatief uit de bus. Dit platform kan voldoen aan alle technische vereisten die we hebben voor het verzamelen van de cijfers en is een in Europa ontworpen en gehoste oplossing die sterk inzet op het voldoen aan de AVG wetgeving.

In tegenstelling tot Google Analytics is Piwik Pro wel geen gratis dienst, je betaalt voor de service in plaats van ergens flou via het gebruik van je data bij Google. De stuurgroep besliste om dit te laten opnemen in de factuur voor de basisinfrastructuur en dus voor alle bibliotheken, vanwege het belang van het voldoen aan de wetgeving en de nood aan globale cijfers van het gebruik van de bibliotheekdiensten.

Kostprijs en administratieve opvolging

De kostprijs van Piwik Pro komt neer op € 0,009 per inwoner. Begin 2024 zullen alle bibliotheken / lokale besturen een brief van Cultuurconnect ontvangen die de prijsverhoging van het abonnement op de basisinfrastructuur met dit beperkte bedrag + de motivatie van deze beslissing meer in detail toelicht. Om de besturen de nodige tijd te geven dit op te nemen in hun begroting heeft de stuurgroep ook besloten om de factuur voor 2024 nog helemaal voor rekening van Cultuurconnect te nemen. De prijsverhoging zal dus concreet pas in gaan vanaf 2025.

Consultatie gebruikscijfers

Tegelijk met het in gebruik nemen van Piwik Pro verhuizen we de consultatieplek van de gebruikscijfers ook naar het Bib Analytics platform. Dit staat gepland voor Q1 2024, dus de cijfers zullen nog niet meteen te consulteren zijn. Schrijf je in op de nieuwsbrief Bibliotheekwebsites (via het formulier onderaan onze website) om te weten te komen wanneer de omgeving consulteerbaar is.

De gebruikscijfers voor de periode 2020-2023 werden geborgen en blijven consulteerbaar via de Mijn Bibliotheek administratie.