Log in bij de Mijn Bibliotheek administratie via https://mijn.bibliotheek.be/administratie

Onder ‘Rapportering’ klik je op de optie voor de bibliotheekwebsites. De cijfers die je kunt opvragen komen uit Google Analytics en zijn:

  • Algemeen gebruik: aantal websitebezoekers en bezochte pagina’s
  • Zoekacties: aantal zoekvragen dat werd ingegeven
  • Gebruik Detailpagina’s: aantal catalogus detailpagina’s dat werd opgeroepen
  • Gebruik Beschikbaarheidsinformatie: aantal keer dat werd doorgeklikt op ‘waar staat het’
  • Gebruik Verfijningen: toont hoe vaak welke verfijningen (hoofdcategorieën) werden gebruikt

Deze cijfers zijn door de andere opzet van de bibwebsites niet één op één te vergelijken met de oude gebruikscijfers van de aquabrowsercatalogus. De algemene gebruikscijfers bevatten bv. nu ook alle bezoeken aan content en Mijn Bibliotheek pagina’s.

Google Analytics cijfers zijn ook steeds bij benadering. Specifiek voor de beschikbaarheidsinfo moet je ook in het achterhoofd houden dat gebruikers niet per sé moeten klikken op ‘waar staat het’ om deze te bekijken. En voor verfijningen kan een klik zowel het ‘aan’ als het ‘uit’ zetten van een verfijning betekenen.

Een uitgebreide handleiding bij de rapporteringsmodule van Mijn Bibliotheek kun je hier downloaden: