Wise Inspiratie : catalografie

Bij elke bevraging van de Wise-bibliotheken blijkt telkens opnieuw dat catalografie de grootste troef is van het eengemaakt bibliotheeksysteem. Materialen worden sneller ingevoerd omdat Wise velden voorspelt en door de nauwe samenwerking met Open Vlacc in de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek. Dat levert niet alleen minder werk op voor de bib, maar ook een betere publiekscatalogus en een propere Open Vlacc. Enkele leden van de werkgroep Bibliotheeksysteem maken het wat concreter.

Marijke De Smedt (bibliotheek Erpe-Mere) en Inger Vermeersch (bibliotheek Bredene) sommen volgende verbeteringen op:

  • Prijsinformatie komt mee uit Open Vlacc en moet dus niet meer opgezocht worden;
  • Fouten in een titelbeschrijving kunnen vanuit Wise rechtstreeks doorgegeven worden aan het Bibliografisch Centrum;
  • Ontvangen van tijdschriftexemplaren kan in vakantieperiodes overgenomen worden door collega’s die dit door het jaar niet doen;
  • Doordat kasten gesuggereerd worden, volstaat het vaak om bij nieuwe exemplaren enkel nog een barcode te scannen.

WIM MAES VAN BIBLIOTHEEK LOMMEL

“De kwaliteit van de Vlacc-beschrijvingen is toegenomen. Bovendien verloopt het invoeren van nieuwe exemplaren een stuk vlotter omdat Wise veel velden kan voorspellen. Hierdoor kan er in Lommel sinds de overstap naar Wise dubbel zoveel tijd worden besteed aan collectievorming en -sanering.”

HILDE VANDEPUT VAN BIBIOTHEEK HASSELT

“Dit heeft veel te maken met de samenwerking tussen Wise en Open Vlacc. Maak je een voorlopige titelbeschrijving, dan overschrijft Vlacc deze nadien met volledige informatie. Van zodra een titel uit Vlacc in Wise zit, kan je de velden niet meer aanpassen. Dit zorgt ervoor dat de catalogus als het ware steeds vervolledigd en verbeterd wordt.”

Alle hoera-berichten ten spijt, wijst Hilde er ook wel op dat het invoeren van nieuwe materialen niet zo vlot gaat als aanvankelijk verwacht, en dat een gedeelde catalogus ook moeilijkheden met zich meebrengt. De processen rond catalografie in een grotere bibliotheek verlopen anders, de punten die hierboven worden opgesomd kunnen dus niet zomaar worden doorgetrokken naar alle andere bibliotheken.

3 TIPS VOOR EEN GOEDE CATALOGRAFIE IN WISE:

  • Geef bij een voorlopige titelbeschrijving steeds jaartal en ISBN/EAN mee, zodat Vlacc hierop kan matchen.
  • Wees waakzaam bij het koppelen van exemplaren. Niet elke voorspelling van Wise klopt met wat gewenst is in jouw bib.
  • Denk aan het gemeenschappelijk nut van de lokale trefwoorden. Deze worden getoond in alle publiekscatalogi van alle openbare bibliotheken. Voeg geen betekenisloze informatie toe of informatie die al elders staat, bv. bij de genres.