Startdag Digitaal Leiderschap in de Cultuursector

De startdag betekent meteen de kick-off voor de opleiding Digitaal Leiderschap en een kennismaking met Cultuurconnect en alle deelnemers aan de opleiding. Walter Vandervelde neemt je mee in een inspiratiesessie rond creativiteit. In deze sessie krijg je handvatten aangeboden om binnen een strak afgelijnd kader toch creativiteit te waarborgen. Vervolgens krijg je onder begeleiding van Bart Magnus (meemoo) een introductie op de zelfevaluatietool voor digitale maturiteit. De zelfevaluatie geldt als nulmeting voor je organisatie en kadert jouw uitdagingen binnen de 5 modules van de opleiding.