De dagcode om binnen te geraken is 3070#

Voormiddag

Docenten: Daan Sorgeloos en Katrien Nuyts (Ginkgo Consulting)
Tijdens deze tweede soft skills-workshop bouwen Daan Sorgeloos en Katrien Nuyts verder op het concept ‘Leading without Authority’. In deze sessie verwerf je dieper inzicht in de betekenis van change management. 

Voorbereiding voor deze sessie kun je hier vinden! (Paswoord: cc1022)

Groepswerken waarom?

Tijdens de laatste sessie van elke module zal je steeds met je groepje werken aan gemeenschappelijke groepswerken: het schrijven van een kennisverslag of een blogartikel, het filmen van een vlog, het opstellen van een stakeholdersmap of het uitwerken van praktijkcases. Deze groepswerken hebben als doel om de conversatie tussen jou en andere deelnemers te openen, de kruisbestuiving te vergroten en tegelijkertijd ook bewust bezig te zijn met de verwerking van de leerstof. Je zal uitgenodigd worden tot netwerking, verbinding met elkaar en reflectie van je eigen vooruitgang.

Op het einde van het jaar worden alle groepswerken gebundeld tot één groot groepswerk. Zo zal je steeds de opgedane kennis van dit leertraject steeds opnieuw kunnen raadplegen.

Wat?

Een publiek videodagboek: te vergelijken met een vlog. De deelnemers maken een korte video waarin ze vertellen welke kennis ze hebben opgedaan tijdens de sessie, wat ze interessant vonden en hoe ze denken dit te gebruiken in hun eigen organisatie. Dit videootje wordt vervolgens opgenomen in de communicatie van Cultuurconnect (sociale media, website, nieuwsbrief,…). 

Een publiek blogartikel: de deelnemers werken aan een blogartikel waarin ze vertellen welke verwachtingen ze over de module en de opleiding hebben, wat ze tot nu toe geleerd hebben, wat hun ervaringen zijn. Dit artikel wordt in de communicatie van Cultuurconnect opgenomen (website, nieuwsbrief,…) 

Een intern kennisverslag: de deelnemers werken aan een intern kennisverslag over welke inzichten ze hebben geleerd uit de basissessie, wat ze denken mee te nemen in hun eigen organisaties en wat de key takeaways zijn. Dit verslag wordt vervolgens zowel opgenomen in de communicatie van Cultuurconnect (website, nieuwsbrief, kennisbank,…) als het groepseindwerk.

Tip: het is goed om op voorhand tijdens de sessies je notities goed bij te houden. Dit zal helpen met achteraf de opgedane kennis in het groepswerk te verwerken.

Een praktijkcase: de deelnemers stellen onderling enkele vragen op waarop ze een antwoord willen formuleren. Beeld je vragen in die je graag op het einde van de module ook zelf zou willen weten van andere deelnemers. Nadien formuleren de deelnemers individueel de eigen antwoorden hierop. In groep kunnen ze reflecteren over hun antwoorden en gedachten uitwisselen.

Een stakeholdersmap: om de deelnemers ten slotte inzicht te geven in alle partijen, stakeholders en partners die betrokken zijn in hun verhaal, vragen we hen om een map op te stellen waarin deze allemaal in kaart gebracht worden. Op deze manier worden ze zich bewust van het netwerk waarin ze zich begeven en weten ze ook makkelijker wie ze kunnen aanspreken voor bepaalde vragen, samenwerkingen,… Deze map vormt het vertrekpunt voor het uitbouwen van mogelijke creatieve en nieuwsoortige partnerships. Dit wordt opgenomen in het groepseindwerk. Bij elke stakeholder zal ook een strategie geformuleerd worden over hoe om te gaan met deze stakeholder.

Met wie?