Deze sessie draait rond de visie & het beleidsmatige aspect achter verschillende soorten initiatieven in de brede cultuursector.

We laten verschillende organisaties aan het woord die hun expertise hierin graag delen:

 • ORT – Oole Ryckoort (oprichter)
  Inzicht in hun innovatiewerking en de creative hun waar ze deel van uit maken
 • Ell Circo D’ell Fuego Daan Yperman (zakelijk coördinator)
  Inzicht in hun intern veranderingsproces mbt een virtueel aanbod en hun interne processen
 • Geheugencollectief Veronique Van Humskerke (zakelijk coördinator)
  Inzicht in hun beslissingsproces mbt hun communicatie, presentatie en digital storytelling
 • Cultuurconnect Evi Gillard (teamverantwoordelijke Podium)
  Inzicht in de methodologie achter het opstellen van een visie voor podiumhuizen