Welkom in de les over Privacy

Sinds GDPR in voege is zijn je leners zich veel meer bewust van het feit dat de bibliotheek persoonlijke gegevens bijhoudt. Wil je uitgelegd krijgen hoe dat zit in Wise? Neem dan de FAQ over de beveiliging van persoonsgegevens stap voor stap door zodat je bewuster kan omgaan met persoonsgegevens in het bibliotheeksysteem en je eventuele vragen van leners of van de gegevenbeschermingsfunctionaris van de gemeente kan beantwoorden.