Een inhoudsblok toevoegen

 1. Klik onder het zoekveld op Bewerken. Je kan ook via het Dashboard gaan en daar op de link Homepagina aanpassen klikken.
 2. Klik nu op de link Inhoud.
 3. Klik op de knop Inhoud toevoegen om een nieuw blokje onderaan toe te voegen of op de knop +Toevoegen tussen twee bestaande blokjes. Je kan de volgorde van de blokjes later nog wijzigen.
 4. Kies het gewenste inhoudstype (zie hieronder).
 5. Vul de verplichte en eventuele andere velden in.
 6. Klik eventueel op Inklappen om de opties weer te verbergen.
 7. Klik onderaan op Opslaan.

Er zijn drie inhoudstypes waaruit je kan kiezen.

a) Catalogusitem in de kijker

Het inhoudstype Catalogusitem in de kijker laat je toe om een bepaald werk snel en makkelijk in de kijker te zetten. Dit inhoudstype bestaat uit volgende onderdelen:

Titel: titel die boven het bericht verschijnt.
ISBN/EAN: voeg het ISBN-nummer toe en klik op ‘Laad catalogusitem’ om de info uit de catalogus op te halen.
Omschrijving: als dit veld leeg blijft, wordt de samenvatting uit de catalogus getoond, maar je kan dat ook vervangen door je eigen tekst.

Voorbeeld van een extra inhoudsblokje van het type ‘Catalogusitem in de kijker’:

b) Bericht in de kijker

Het inhoudstype Bericht in de kijker laat je toe om een korte tekst te laten verschijnen, eventueel samen met een link naar een andere webpagina. Dit inhoudstype bestaat uit volgende onderdelen:

Titel: titel die boven het bericht verschijnt.
Subtitel: subtitel.
Korte tekst: typ hier je bericht.
Link: indien je wil doorlinken naar een andere webpagina, vul dan hier het webadres (URL) en de tekst voor de link in.
Afbeelding: om een afbeelding toe te voegen aan het bericht.

Om een afbeelding toe te voegen, volg je volgende stappen:

 1. Klik op de knop AFBEELDING.
 2. Klik op de knop Selecteer een afbeelding.
 3. Om een reeds gebruikte afbeelding te hergebruiken, vink je deze aan, en druk je onderaan op Selecteer een afbeelding.
 4. Om een nieuwe afbeelding te gebruiken, klik je bovenaan op de link Upload. Sleep vervolgens je afbeelding naar het grijze veld, of druk op Bestanden selecteren, kies je bestand en klik op Openen. Geef de afbeelding een gepaste naam (om deze snel terug te vinden via de zoekoptie) en een tekstalternatief (Alt-tekst). Druk onderaan op Selecteer een afbeelding.

Om een afbeelding te verwijderen, volg je volgende stappen:

 1. Klik onder de afbeelding op de knop Verwijderen.

Om de tekst bij een afbeelding te wijzigen, volg je volgende stappen:

 1. Klik onder de afbeelding op de knop Bewerken.
 2. Pas de gewenste velden aan.

De ingebouwde editor bij dit inhoudstype is zeer beperkt en biedt enkel de knoppen vet, cursief en een weblink toevoegen of weghalen aan. Let ook op, wanneer je op Enter duwt om een nieuwe regel/alinea te starten, wordt dat wel zo getoond in de editor, maar op de website zelf wordt de alineamarkering genegeerd en komt de tekst naast elkaar te staan!

Voorbeeld van een extra inhoudsblokje van het type ‘Bericht in de kijker’:

Resultaat langs de kant van de gebruiker:

c) Uitgebreid bericht

Het inhoudstype ‘Uitgebreid bericht’ laat je toe om een langere tekst met extra optiemogelijkheden te laten verschijnen, eventueel samen met een link naar een andere webpagina. Dit inhoudstype bestaat uit volgende onderdelen:

Titel: titel die boven het bericht verschijnt.
Korte tekst: typ hier je bericht en voeg waar nodig opmaak toe.
Link: indien je wil doorlinken naar een andere webpagina, vul dan hier het webadres (URL) en de tekst voor de link in, en vink eventueel de optie ‘Toon de link als knop’ aan.

De opmaakmogelijkheden van dit tekstblok zijn uitgebreider dan die van een Bericht in de kijker. Hier kan je bv. ook opsommingstekens en koppen toevoegen.

Voorbeeld van een extra inhoudsblokje van het type ‘Uitgebreid bericht’:

Resultaat langs de kant van de gebruiker:


Inhoudsblokken van plaats wisselen

 1. Klik onder het zoekveld op Bewerken. Je kan ook via het Dashboard gaan en daar op de link Homepagina aanpassen klikken.
 2. Klik nu op de link Inhoud.
 3. Versleep een blokje naar de gewenste plaats via het icoontje met de 4 pijltjes links. (deze zijn niet zichtbaar als je werkt met browser ms edge)
 4. Klik onderaan op Opslaan.

Let erop dat op de startpagina de inhoudsblokjes in twee kolommen getoond worden. Het blokje op de tweede plaats staat dus op de eerste rij aan de rechterkant, het derde blokje staat op een volgende rij links.


Een inhoudsblok wissen

 1. Klik onder het zoekveld op Bewerken. Je kan ook via het Dashboard gaan en daar op de link Homepagina aanpassen klikken.
 2. Klik nu op de link Inhoud.
 3. Klik op de knop met de drie puntjes naast de naam van een blokje en kies Verwijderen.
 4. Klik onderaan op Opslaan.

Een inhoudsblok dupliceren

 1. Klik onder het zoekveld op Bewerken. Je kan ook via het Dashboard gaan en daar op de link Homepagina aanpassen klikken.
 2. Klik nu op de link Inhoud.
 3. Klik op de knop met de drie puntjes naast de naam van het blokje en kies Dupliceer.
 4. Wijzig de gewenste velden.
 5. Klik onderaan op Opslaan.