Gratis krantenarchief en krantenkiosk in de klas

Als bibliotheek kan je je abonnement op het digitale krantenarchief en de kiosk zonder meerkost delen met de lagere en secundaire scholen op je grondgebied. De enige voorwaarde is dat de school beschikt over een vaste IP-nummer voor toegang tot internet in hun lokalen. Scholen kunnen de toegang tot het archief zelfs integreren in hun online leerplatform. Op die manier kunnen zowel leerkrachten als leerlingen op school zonder login gebruik maken van het krantenarchief en de krantenkiosk.

Thuis kunnen leerkrachten en leerlingen via hun Mijn Bibliotheekaccount gebruik maken van het krantenarchief. Op die manier kunnen ze ook thuis verder werken aan opdrachten rond actualiteit.

Overeenkomst scholentoegang

Om gebruik te maken van de mogelijkheid om de scholen op je grondgebied gratis toegang te geven tot Krantenarchief of krantenkiosk, stuur je een ingevulde en ondertekende versie van onderstaande overeenkomst naar servicedesk@cultuurconnect.be. Na ontvangst van het formulier krijgt de school binnen de 5 werkdagen toegang tot het krantenarchief en de kiosk. De bibliotheek ontvangt hiervan een bevestiging.