Veel bibliotheken hebben een abonnement op Bibster. Met Bibster organiseer je speurtochten voor klasbezoeken of voor andere spellen en speurtochten in je bib.  Na de verspreiding van het coronavirus in 2020 was het een tijdlang onmogelijk om groepen te ontvangen in de bibliotheek. Daarom werd Bibster aangepast voor klasgebruik zodat kinderen toch konden genieten van een leuk aanbod van de bib.

We blijven die mogelijkheid ook in de toekomst ondersteunen: Bibster in de klas mag nog steeds aangeboden worden, en niet enkel in geval van noodzaak. Ook wanneer het inhoudelijk of praktisch interessant is om Bibster aan te bieden in de klas kan dat.

Doorgaans wordt de leerkracht dan de begeleider bij het spel in de klas. Om klasgebruik mogelijk te maken zet de bibliotheek alles klaar in het Bibster en geeft dan nodige linken en paswoorden door aan de leerkracht. De Bibster-vragen voor in de klas zijn zo opgesteld dat de kinderen de vragen in de klas zelf kunnen oplossen, zonder dat ze daar bjivoorbeeld het fysieke boek voor nodig hebben.

Opmerking: Bibster in de klas is enkel voor klasgebruik, niet voor thuisgebruik. De voornaamste reden daarvoor is dat het voor een bib bijzonder moeilijk is om ondersteuning te bieden aan gebruikers die thuis problemen zouden ondervinden.