Bibliotheeklijsten maken

Als bibliotheekmedewerker kun je vanuit de bibwebsite items op een admin-lijst zetten. Dit type lijstjes kan vervolgens gebruikt worden voor covercarrousels en coverlijsten op de website.

Het beheer van de lijsten gebeurt wel nog steeds in de Mijn Bibliotheek-administratie. Dus om een item te verwijderen, een lijst te verwijderen, het veranderen van de volgorde van items op een lijstje of iets anders te wijzigen aan de lijst, moet je aanmelden in de Mijn Bibliotheek-admin. Dit wordt uitgelegd in de volgende les “Bibliotheeklijsten beheren“.

Pas op, als je lijsten gebruikt voor carrousels op de website: de carrousels worden gecachet! Dus als je nieuwe materialen toevoegt of items verwijdert van een lijst: het kan enkele dagen duren voor dit zichtbaar is in de website!

Catalogusitems op een admin-lijst plaatsen

1. Log in als bibmedewerker op het CMS (de backend van de site: via gemeente.bibliotheek.be/user).

2. Voer een zoekopdracht in de catalogus uit.

3. Klik op de Zet op admin lijst knop.
Deze knop heet alleen zo als je aangemeld bent als beheerder of redacteur in het CMS! Anders staat er “Zet op lijst”.

Item toevoegen aan admin-lijst

4. Voeg het item toe aan een bestaande lijst of maak een nieuwe lijst aan.

Item toevoegen aan admin-lijst: popupscherm

Opgelet: om items weer te verwijderen van een lijst moet je in de Mijn Bibliotheek-administratie zijn, zie de volgende les.