Overzicht van je gevolgde lijsten

Bovenaan in het overzicht van de lijsten
kan je klikken op ‘Gevolgde lijsten’.

In de rechterkolom staat extra informatie over de gevolgde lijst en jouw eigen collectie.

Overzicht van de lijsten die je volgt van andere bibs in de MB-admin

Bekijk in mijn catalogus

Een lijst van een andere bibliotheek kan je
bekijken in de catalogus van de bibliotheek die de lijst heeft gemaakt of in je
eigen catalogus.

Achter deze url’s staat een getal of een
vraagteken tussen haakjes:

 • Het getal geeft aan om hoeveel titels het gaat in de catalogus van de bibliotheek die de lijst heeft gemaakt en hoeveel titels daarvan aanwezig zijn in jouw catalogus. Er staat bijvoorbeeld:
  ‘Bekijk in catalogus van Bibliotheek X (4)’
  ‘In mijn catalogus [url] (0)’
  Dit betekent dat in de originele lijst 4 titels staan, maar dat die niet in jouw catalogus gevonden zijn.
 • Een vraagteken achter jouw
  catalogus link geeft aan dat het momenteel niet duidelijk is hoeveel van de
  titels in jouw collectie aanwezig zijn.
Bekijk een lijst van een andere bib in MB-admin

Als er een vraagteken staat en je klikt op de link van jouw catalogus en je vernieuwt daarna de pagina, dan wordt het vraagteken ingevuld door het aantal titels dat in jouw catalogus teruggevonden worden.

Lijst van een andere bib in MB-admin na het ophalen van aantal in de eigen catalogus

Het vraagteken is hier naar 4 gewijzigd. Er zijn dus 4 titels aanwezig in jouw collectie (in de originele collectie staan 5 titels). 1 titel is dus niet aanwezig.

Ontvolg

Als de inhoud van een lijst niet meer
relevant is voor jou/je bibliotheek, dan kan je de lijst ontvolgen.

Op elk moment kan je besluiten dat een
lijst terug relevant is voor jouw organisatie. Dan kan je de lijst terug zoeken
via ‘Lijsten van andere bibliotheken’ en de desbetreffende lijst opnieuw
beginnen volgen.