Circulatie

Aantal acties Het aantal circulatie-acties in jouw bibliotheek in de gemeten periode. Standaard zijn de acties “uitlenen”, “verlengen” en “reserveren” geselecteerd.
Leenfrequentie Het aantal circulatie-acties gedeeld door het aantal actieve leners (= het aantal leners dat minstens 1 uitleenactie deed in de gemeten periode) berekend over de gemeten periode. Enkel de circulatie-acties “uitlenen” en “verlengen” komen in aanmerking voor deze berekening. Het resultaat hangt dus af van je filter. Standaard zijn zowel uitleningen en verlengingen samen genomen. Let op: op de pagina “Leners: actief” staat ook een leenfrequentie: daar wordt enkel rekening gehouden met uitleenacties.
Gebruikscoëfficiënt Het aantal circulatie-acties gedeeld door het aantal exemplaren op de laatste meetdatum. Enkel de circulatie-acties “uitlenen” en “verlengen” komen in aanmerking voor deze berekening. Het resultaat hangt dus af van je filter. Standaard zijn zowel uitleningen en verlengingen samen genomen. Let op: op de pagina “Collectie: overzicht” staat ook een gebruikscoëfficiënt: hier wordt enkel rekening gehouden met uitleningen en verlengingen in de voorbije 365 dagen.
De gebruikscoëfficiënt wordt hier altijd berekend op het totale bezit van de instantie en niet op de vestiging, ook niet wanneer je filtert op één of meerdere vestigingen. Om de coëfficiënt voor een specifieke vestiging te berekenen kan je werken via de pagina “Collectie: overzicht”.
Circulatie door de tijd Aantal circulatietransacties afgezet naar datum van transactie. Standaard zijn de acties “uitlenen”, “verlengen” en “reserveren” geselecteerd.
Aantal acties per kast en actiesoort Aantal circulatietransacties in de gemeten periode, per kast op moment van de transactie. Standaard zijn de acties “uitlenen”, “verlengen” en “reserveren” geselecteerd.
Aantal acties per materiaal en actiesoort Aantal circulatietransacties in de gemeten periode, per materiaal op moment van de transactie. Standaard zijn de acties “uitlenen”, “verlengen” en “reserveren” geselecteerd.