In het Navigatiemenu vind je onderaan rechts een nieuwe knop ‘Extra educatief materiaal’. Deze knop verschijnt wanneer het gezelschap naast de lesmap ook nog een link invoegt naar bv. hun eigen online platform met educatieve content, zoals bv. de ‘spot’ van hetpaleis of KIOSK van KOPERGIETERY. Zo leiden we via Voor De Show toe naar nog meer educatieve tools en versterken we elkaar.

Het gezelschap kan deze info aanvullen in het invoerscherm bij het onderdeel ‘Lesmap’ :