Openingsuren en sluitingsdagen

Laatste wijziging: 26 augustus 2021 

Adres, openingsuren en sluitingsdagen voor op de publiekswebsite worden niet meer beheerd via BIOS3, maar via Wise. Het gaat om de gegevens die je onderaan in de footer op je website ziet, op de pagina “Adres en openingsuren”, en bij de beschikbaarheidsinformatie:

Voorbeeld van adres, openingsuren en sluitingsdagen op de website zottegem.bibliotheek.be

  • Zit je al op het eengemaakt bibliotheeksysteem of migreer je in 2021? Dan geef je tijdelijk wijzigingen door via servicedesk. Op termijn kan je dit ook zelf beheren via de kalenderfunctionaliteit in de Wise client, deze ontwikkeling ronden we ten laatste in december 2021 af.
  • Zit je nog niet op het eengemaakt bibliotheeksysteem (bibliotheken uit migratiegolf 7)? Dan geef je wijzigingen door via de servicedesk van Cultuurconnect tot je migratie.

Gegevens aanleveren via de servicedesk

Wijzigt je adres, veranderen je openingsuren of zijn er nieuwe sluitingsdagen? Stuur een mail naar bibliotheeksysteem@cultuurconnect.be. Geef steeds minstens volgende informatie mee:

  • de vestigingscode waarvoor de wijziging geldt (voor bibs die nog moeten migreren volstaat de naam van de vestiging (hoofdbib, filiaal, uitleenpost, bibliobus …) zoals die nu gekend is in BIOS).
  • vanaf wanneer de wijziging ingaat.

Hou er rekening mee dat wanneer we jouw wijziging ontvangen, deze nog verwerkt moet worden door zowel de servicedesk van Cultuurconnect als van OCLC. Dit wordt een wekelijks proces: wijzigingen die je op maandag op je website wil zien, geef je ten laatste woensdagavond voordien door. In uitzonderlijke gevallen zal er uiteraard afgeweken kunnen worden van dit proces. Hou er wel rekening mee dat er altijd 1 à 2 dagen over gaan voor een wijziging door het importproces van Aquabrowser is. 

Nieuw: tekstveld bij openingsuren

Wil je een woordje uitleg meegeven bij je openingsuren, dan kan dat vanaf nu. Per tijdsslot is er (beperkte) ruimte voor toelichting, bv. “afhaaldienst” of “onbemand”. Hou rekening met de presentatie op je site: een lange zin past daar niet.

Link met adres in de berichten

In de berichten die uit Wise worden verstuurd, wordt standaard ook het adres van de vestiging van waaruit het bericht wordt verstuurd opgehaald. Dit zijn dezelfde gegevens als wat nu op je website staat. Wil je dat het adres in je berichten afwijkt van het adres op je website? Vraag servicedesk dan om de footer uit je berichten te verwijderen, en laad zelf een afbeelding op waarin het gewenste adres staat.

Link met de kalenderfunctionaliteit in het bibliotheeksysteem?

Wise bevat reeds een kalenderfunctionaliteit, die gebruikt wordt om sluitingsdagen, vakantieperiodes en boetevrije dagen aan te duiden. Deze kalender gebruikt het bibliotheeksysteem bv. voor de correcte berekening van boetegelden. Er is momenteel nog geen link tussen deze Wisekalender en de sluitingsdagen/openingsuren op de website. Dat staat wel op planning, deze ontwikkeling wordt ten laatste in de versie van december 2021 afgerond. Tot het zover is, geef je sluitingsdagen dus op 2 manieren door: een keer via servicedesk en een keer via de kalender in Wise