Openingsuren en sluitingsdagen

Vanaf 18 maart 2021 geven alle bibliotheken adres, openingsuren en sluitingsdagen niet meer door via BIOS3, maar via Wise. Het gaat om de gegevens die je onderaan in de footer op je website ziet, op de pagina “Adres en openingsuren”, en bij de beschikbaarheidsinformatie:

Voorbeeld van adres, openingsuren en sluitingsdagen op de website zottegem.bibliotheek.be

Op 1 maart halen we een laatste keer alle gegevens uit BIOS3 om op te laden in Wise. Zorg dat je alle gekende sluitingsdagen voor 2021 uiterlijk tegen 28 februari 2021 invoert in BIOS3. Na 18 maart gebeurt aanlevering via Wise:

  • Zit je al op het eengemaakt bibliotheeksysteem of migreer je in 2021? Dan geef je tijdelijk wijzigingen door via servicedesk. Op termijn kan je dit ook zelf beheren via de kalenderfunctionaliteit in de Wise client, deze ontwikkeling ronden we ten laatste in december 2021 af.
  • Zit je nog niet op het eengemaakt bibliotheeksysteem (bibliotheken uit migratiegolf 7)? Dan geef je wijzigingen door via de servicedesk van Cultuurconnect tot je migratie.

Gegevens aanleveren via de servicedesk

(Onderstaande instructies worden nog verfijnd in aanloop naar 18 maart, elke bib krijgt op het moment van de omschakeling nog een herinneringsbericht met de link naar deze pagina)

Wijzigt je adres, veranderen je openingsuren of zijn er nieuwe sluitingsdagen? Stuur een mail naar bibliotheeksysteem@cultuurconnect.be. Geef steeds minstens volgende informatie mee:

  • de vestigingscode waarvoor de wijziging geldt (voor bibs die nog moeten migreren volstaat de naam van de vestiging (hoofdbib, filiaal, uitleenpost, bibliobus …) zoals die nu gekend is in BIOS).
  • vanaf wanneer de wijziging ingaat.

Hou er rekening mee dat wanneer we jouw wijziging ontvangen, deze nog verwerkt moet worden door zowel de servicedesk van Cultuurconnect als van OCLC. Dit wordt een wekelijks proces: je zal wijzigingen dus zeker een week voor ze moeten ingaan moeten doorgeven! We stemmen de concrete data nog af met de betrokken partijen, tegen 18 maart vullen we deze pagina aan en illustreren met voorbeelden zodat het steeds duidelijk is wat je tegen wanneer moet aanleveren. In uitzonderlijke gevallen (bv. wanneer er foute info op de website staat) zal er uiteraard afgeweken kunnen worden van dit proces.

Link met de kalenderfunctionaliteit in het bibliotheeksysteem?

Wise bevat reeds een kalenderfunctionaliteit, die gebruikt wordt om sluitingsdagen, vakantieperiodes en boetevrije dagen aan te duiden. Deze kalender gebruikt het bibliotheeksysteem bv. voor de correcte berekening van boetegelden. Er is momenteel nog geen link tussen deze Wisekalender en de sluitingsdagen/openingsuren op de website. Dat staat wel op planning, deze ontwikkeling wordt ten laatste in de versie van december 2021 afgerond. Tot het zover is, geef je sluitingsdagen dus op 2 manieren door: een keer via servicedesk en een keer via de kalender in Wise.