Installatie Spelfabriek

De installatie is gevoelig aan veranderend licht. Plaats de installaties niet onder een koepel/raam of fel kunstlicht en let zeker op met gekleurd licht boven de installatie. Na plaatsing of bij het veranderen van licht (dag/nacht) kan het zijn dat je de installatie opnieuw dient te kalibreren.

OPTIES (OPTIONS)
● houd tijdens het spelen een knop aan de zijkant ingedrukt, het menu verschijnt
● houd nu nogmaals de knop aan de zijkant ingedrukt en houd tegelijkertijd ook de joystick naar beneden gedrukt gedurende 5 seconden, nu verschijnt het verborgen item OPTIONS

KALIBREREN (CALIBRATE)
Door veranderend omgevingslicht kan het voorkomen dat de blokjes niet verschijnen
wanneer ze in het rooster geplaatst worden, of er verschijnen er te veel, in dit geval
moet je even de installatie kalibreren.
● open OPTIONS (zie boven)
● kies de optie CALIBRATE
● bouw telkens het gevraagde patroon na door de blokjes op de aangegeven plaatsen te leggen
● na enkele patronen ben je klaar om verder te spelen, kies RESTART
● moest het kalibreren niet lukken kan het zijn dat je het rooster moet uitlijnen (zie onder) of de installatie dient te verplaatsen naar een plaats met minder licht

ROOSTER UITLIJNEN (ALIGN GRID)
Dit kan nodig zijn als de camera een beetje bewogen is, bvb. bij transport.
● open OPTIONS (zie boven)
● kies ALIGN GRID, elk vierkantje zou zo centraal mogelijk in het rooster moeten verschijnen, is dit niet het geval kan je de items
● nu kan je met de joystick de 4 hoeken van het rooster 1 per 1 verplaatsen tot alles juist staat
● staan de blokjes te ver van het rooster richt dan zachtjes de camera tot alles goed staat