Exemplaar verloren door de gebruiker

Net als bij andere verloren materialen, zal de ophaalbib de kosten aanrekenen aan de eindgebruiker, eventueel via winkelverkoop.
Maar het boek was het eigendom van de leverende bib: hoe verrekenen we dit verder?
Als er verrekend moet worden, dan moet de eigen financiële dienst een factuur opmaken voor het gemeentebestuur. Vanuit de werkgroep wordt hier enige pragmatiek bepleit: de administratieve opvolging kost meer dan de vergoeding. In de praktijk zullen bibs dit dus vaak laten voor wat het is. Als het boek nog verkrijgbaar is, kan de ophaalbib zelf een nieuwe exemplaar kopen en dat versturen.