Uitlenen IBL-aanvraag

De lener komt de IBL ophalen.
Wanneer de lener zijn/haar pasje scant, zie je de gebruikelijke melding: 

De lener kan het exemplaar nu uitlenen, aan de balie of aan de zelfuitleen.

Opmerking: IBL-exemplaren hebben het RMT van de leverende bib en worden uitgeleend volgens het reglement gekoppeld aan dat RMT bij de ophaalbib : X dagen uitlenen, Y dagen verlengen,… Wanneer het RMT van het exemplaar van de leverende bib niet is inggericht in de ophaalbib, valt het systeem terug op een ‘bovenliggend’ RMT (vb jouw bib heeft geen BA: het systeem valt terug op B).

Net zoals bij een gewone reservering, kan de lener het IBL-exemplaar zelf verlengen. Is het boek gereserveerd door een lener van de leverende bibliotheek? Dan zal verlengen niet lukken. Deze verlengblokkade kan wel door de baliemedewerker van de ophaalbibliotheek doorbroken worden.