Overzicht: statussen van een IBL-aanvraag

Stap in proces Wise catalogus Publiekscatalogus Bij de klant
IBL-aanvraag geplaatst B – Binnen Binnen Actief
Gehonoreerd en onderweg van leverende bib naar ophaalbib T- Transport Op Transport Transport
Ingenomen in ophaalbib R – Gereserveerd  Gereserveerd Ontvangen (+datum)
Bericht verstuurd naar de lener R – Gereserveerd  Gereserveerd Bericht (+datum)
Uitgeleend aan lener  U – Uitgeleend Uitgeleend Uitgeleend
Terug ingeleverd door lener, onderweg naar leverende bib T – Transport Op Transport Retour
Ingenomen in de leverende bib B – Binnen Binnen Afgehandeld

De ophaalbib kan een log opvragen bij de lener en bij het exemplaar.

De leverende bib kan een overzicht opvragen van de exemplaren op IBL en bij elk exemplaar desgewenst de gedetailleerde exemplaarhistoriek opzoeken.