Kost bij plaatsen of ophalen (IBL)?

Je kan als bib kiezen of je kosten aanrekent bij het plaatsen als wel ophalen van een IBL.

Opgelet: wanneer je vb een IBL-kost van 5 EUR instelt en de kost aanrekent bij plaatsen, en jouw bibliotheek leners blokkeert vanaf een openstaand bedrag van 5 EUR, zal de lener dus in feite door het plaatsen van een IBL-aanvraag geblokkeerd worden. 

Opgelet: wanneer je kiest voor kosten bij plaatsen, worden deze NIET teruggeboekt bij annulatie van een intern IBL-reservatie door bib, gebruiker of omdat de I-reservatie vervalt. Je kan deze kosten wel manueel kwijtschelden. 

Om de overhead en discussies te vermijden, lijkt het ons aanbevolen om een kost bij ophaal in te stellen, eventueel in combinatie met een kost voor niet-ophalen van een reservatie. Die laatste is gelijk voor Intern-IBL-reservaties en ‘gewone’ reservaties.