Hoe kosten instellen?

Cultuurconnect zal alle bibliotheken vragen welke kost ze willen instellen. Wil je in de loop van het jaar deze kost aanpassen, dan signaleer je dit via servicedesk@cultuurconnect.be 

Bibliotheken in een regioverband 3a of hoger moeten hierrond afspraken maken: zij hanteren één reglement en moeten dus allen dezelfde kost voor de eindgebruiker instellen.