Meerdere exemplaren van een titel aanvragen via de Wise-client

Wanneer ik X exemplaren wil verwerven uit het netwerk van iets dat ik zelf ook in bezit heb, dan plaatst het systeem eerst een vestigingsreservatie. 

Aanvragen van een titel die niet in bezit is in jouw bibliotheek

Maak één reservatie. 

Klik opnieuw op de reserveerknop bij de titel. Open de bestaande reservatie en kies onderin voor ‘Kopie’.

Opmerking: je ziet meteen ook hoeveel exemplaren er zijn in het netwerk. Als maar 1 exemplaar is, dan heeft het uiteraard niet veel zin om 10 reservaties te maken. Dit aantal is echter slechts een maximum-indicatie van hoeveel exemplaren er beschikbaar zijn. Exemplaren die voor IBL geblokkeerd zijn, worden hier meegeteld.

Het kan lonen om andere edities te bekijken: een aanvraag via de Wise-client gebeurt op titelniveau, dus per editie. 

Wanneer je de kopie aanmaakt, vraagt het systeem hoeveel bijkomende aanvragen je wil doen: 

Opgelet: voor de kopieën worden geen kosten geboekt. Gezien dergelijke kopieën ten behoeve van leesgroepen gemaakt worden, lijkt ons dat geen groot probleem. Mocht de bib toch kosten willen aanrekenen, dan moeten deze handmatig geboekt worden. 

Aanvragen van een titel waarvan de bib onvoldoende bezit heeft

Je kunt op de kopie reservering de “Gereserveerd in” wijzigen. Dit wijzigt dan ook het soort reservering.