Een IBL-aanvraag plaatsen vanuit de Client

Zoek de titel die je wil aanvragen op via de Wise catalogus. 

Plaats een titelreservatie via het bel-icoontje (Alt+R) in het titeldetailscherm:

Het overzichtsscherm van alle openstaande reservaties verschijnt. Klik links onderaan op Reserveer. Zoek de gewenste klant op in het zoekscherm en klik OK.

Wanneer er van deze titel geen exemplaar beschikbaar is in de eigen bibliotheek, en jouw bibliotheek deelneemt aan IBL, zal de aanvraag automatisch geëscaleerd worden naar de soort ‘Intern IBL’. 

Opgelet, je moet bij IBL-aanvragen via de client zelf de vervaldatum op vandaag + 8 dagen zetten, anders blijft de aanvraag 365 dagen openstaan (en je gebruiker dus net zo lang in het ongewisse).

(Opgelet: vervaldatum niet verwarren met einddatum: deze laatste geeft aan wanneer de reservering is afgehandeld — al dan niet gehonoreerd met een uitlening)

Opmerking: in principe plaats je een aanvraag op alle exemplaren van de titel in het IBL-netwerk. Je kan er ook voor kiezen om een aanvraag op een specifiek exemplaar te doen (vb als je een aanvraag binnen de regio wil afhandelen).

Kies een ophaalvestiging

Je kan eventueel een opmerking meegegeven: die ziet de aanvraagbib wanneer de reservatie wordt klaargezet voor de lener