Geen unieke barcode? Eerst omlabelen.

Wanneer je een IBL-aanvraag van de kastlijst inneemt, loopt er een procedure die checkt of het exemplaar een “landelijke barcode” heeft, beginnend met 3000. Is dat niet het geval, dan zal je gevraagd worden om een nieuwe barcode aan het exemplaar te geven.

Op deze manier kan het exemplaar in de ontvangende bib gewoon worden ingenomen. 

Werk je met RFID? Vergeet bij het toekennen van een nieuwe barcode niet om de RFID-tag te converteren. 

Je exemplaar heeft nu de status ‘T’ransport’ (en dus niet ‘uitgeleend’)

In het exemplaardetailscherm kan je zien naar welke bib het op transport is. 

Opgelet, je mag het exemplaar niet uitlenen aan de ophaalbibliotheek. Het wordt door de ophaalbibliotheek uitgeleend aan de lener die de aanvraag deed.

Weigeren van IBL-aanvraag op ingeleverd exemplaar 

Wanneer een lener een exemplaar inlevert waar een IBL-aanvraag op staat, zal meteen gevraagd worden dit om te labelen. Vervolgens gaat het exemplaar op transport naar de bib waar een IBL-aanvraag werd geplaatst. Wil je dit niet? Dan kan je het exemplaar opnieuw innemen. Er is echter geen manier om het omlabelproces te annuleren. Ook al lever je het boek niet, je zal het nog steeds moeten omlabelen.