Een IBL-aanvraag plaatsen via bibliotheek.be

Op bibliotheek.be doorzoek je alle titels en alle bezit van alle aangesloten bibliotheken. Onderaan de detailpagina van een materiaal kun je opzoeken welke bibliotheken het hebben. Ofwel kies je “Maakt niet uit” en zie je alle bezit, ofwel zoek je op een bepaalde plaats. Als de gebruiker aangemeld is, ziet hij sowieso voor zijn gekoppelde lidmaatschappen of de bibliotheek het in bezit heeft:

Zoals je op deze screenshot ook ziet bij Muntpunt, Sint-Niklaas en Willebroek, krijgt de gebruiker op bibliotheek.be steeds de optie om terug naar een site van een lokale bibliotheek te navigeren die deze titel in bezit heeft. Zo kan hij via een bestaand lidmaatschap, of na aanmaak van een lidmaatschap aangemaakt door online inschrijven, een exemplaar laten klaarleggen indien de bib dit toelaat, en dit zelf ophalen. Als de gebruiker op bovenstaande screenshot naar de bibliotheeksite van Sint-Niklaas gaat, komt hij namelijk op de detailpagina van het boek waar hij mogelijk kan reserveren. Als de gebruiker geen lidmaatschap van Sint-Niklaas heeft en de bibliotheek wel online inschrijven aanbiedt, krijgt hij deze optie.

De gebruiker kan op bibliotheek.be ook opteren om een IBL-aanvraag te plaatsen*. Dat is de knop “Laat een exemplaar brengen”. In dat geval kiest de gebruiker in welke bibliotheek hij/zij een exemplaar wil ophalen (hierboven Londerzeel of Dendermonde). 

We tonen de gebruiker meteen de kost van een IBL-aanvraag voor die ophaalbibliotheek op de knop “Laat een exemplaar brengen”. Dit is de kost voor iemand met een standaardabonnement. Na het klikken op de knop wordt de echte kost voor de specifieke gebruiker berekend.

De verdere afhandeling verloopt voor de gebruiker analoog met die van een ‘gewone’ reservatie:

De gebruiker kan een ophaallocatie en een editie (onder ‘Publicatie’) kiezen. De ophaallocatie is voor IBL steeds de hoofdbibliotheek, tenzij de bibliotheek in een samenwerking 3b zit: dan kan de gebruiker de ophaallocatie kiezen. Er moet altijd een specifieke editie gekozen worden: bij IBL gebeurt er geen werkreservering omdat de aanvraag dan potentieel op erg veel exemplaren wordt uitgezet.

*Opgelet, bij sommige titels zal er geen aanvraagknop staan omdat door de blokkades geen enkele bibliotheek exemplaren via IBL beschikbaar stelt.