Financiële verrekening

Voor het proefjaar 2022 spraken we af dat alle bibliotheken elkaar 8 EUR aanrekenen voor de levering van een exemplaar. Meer info over de achtergrond, vind je bij het webinar.
https://leerplatform.cultuurconnect.be/courses/vernieuwd-ibl/lessons/webinar-4-financieel-model/ 

De verrekening gebeurt uiteraard niet in micro-facturen van elke bibliotheek naar elke andere bibliotheek. Op het einde van elk jaar zorgt Cultuurconnect voor een transparante financiële afhandeling. Per bibliotheek wordt het aantal leveringen en het aantal aanvragen tegen elkaar afgewogen. Zijn die 2 gelijk, dan heb je kosten noch inkomsten. Wie meer levert dan aanvraagt, krijgt een bedrag. Omgekeerd, wie meer aanvraagt dan levert, meer vraagt dan teruggeeft dus, die betaalt een bedrag. 

Elke bibliotheek kan op elk moment bekijken hoe aanvragen en leveringen zich in de eigen bib verhouden. 

Navigeer in het menu Reserveringen > overzichten naar ‘Transportoverzicht IBL-aanvragen en leveringen’. 

Je kan voor de eigen instelling voor een in te stellen periode het overzicht opvragen van de I- intern IBL-aanvragen. 

Dat resulteert in een BIRT-rapport. 

In het ‘Totaal’ zie je hoeveel exemplaren je IBL aanvroeg onder ‘geleend van’ en hoeveel je er leverde onder ‘geleverd aan’. 

Wanneer het saldo op het einde van het jaar positief is, zal je een factuur krijgen die gelijk is aan het aantal x 8 EUR. Wanneer je saldo negatief is, ontvang je een vergoeding gelijk aan het aantal x 8 EUR.