Sectorbreed: ingesteld door Cultuurconnect

In het verleden bepaalde het IBL-reglement welke types materialen er niet ge-IBL-d werden (zo waren er bijvoorbeeld afspraken over het afschermen van de muziekcollectie en te recente werken). Door de integratie van de IBL-aanvragen in de bibliotheekwebsites en in bibliotheeksysteem Wise kan veel geautomatiseerd worden. Samen met de werkgroep Dienstenmodel werden de grote lijnen voor een nieuw IBL-reglement uitgezet met systeembrede instellingen die voor alle bibliotheken gelden. Cultuurconnect stelt deze blokkades sectorbreed in in Wise en op de bibliotheekwebsite. 

Blokkade van bepaalde types materialen (RMT)

Achter deze link vind je een lijst van de materialen waarvoor een lener geen IBL-aanvraag kan plaatsen via de site en die je als bib nooit op je kastlijst zal zien verschijnen.
Het gaat om zaken als sprinters, vertelplaten, daisy, braille en games, en ook ‘KJV’(Leesjury) materialen.

Deze lijst is voorwerp van evaluatie en kan na het proefjaar 2022 maar ook later nog, gewijzigd worden. 

Gebruik je als bibliotheek afwijkende rmt-soorten voor deze materialen, dan zullen deze als IBL kunnen aangevraagd worden. Bijv. een daisy ingevoerd als B4, Jeugdboek. Je kan als bibliotheek deze aanvragen uiteraard steeds weigeren.

Blokkade van recente materialen (Windowtime)

Voor het proefjaar 2022 geldt de afspraak dat een exemplaar 365 dagen in de bibliotheek moet zijn, voor het beschikbaar wordt gesteld voor IBL-aanvragen uit het netwerk. Cultuurconnect zal voor alle bibliotheken voor alle types materialen een ‘windowtime’ instellen, waardoor deze materialen niet via IBL aangevraagd kunnen worden. 

De 365 dagen worden geteld vanaf de aanschafdatum van het exemplaar. 

Dit betekent dat leners sommige werken niet via IBL zullen kunnen aanvragen omdat ze te recent zijn. Bij nieuwe boeken is een aankoopsuggestie voor de eigen bib dan een goede optie. De gebruiker kan ook zelf elders een exemplaar ophalen.
Door de aanpassingen in de sites krijgt de gebruiker sneller zicht op het aanbod in andere bibs, en dankzij online inschrijven verlagen we de drempel nog verder.  

Of na 2022 deze windowtime op 365 dagen blijft, is voorwerp van evaluatie.