Wat met de kosten bij annulatie IBL?

Wanneer de bibliotheek kosten voor IBL aanrekent bij ophalen, dan waren er nog geen kosten aangerekend.

Opgelet: wanneer de bibliotheek kosten voor IBL aanrekent bij plaatsen van de aanvraag: in geen van de 3 gevallen (annulatie door bib, door klant of door stopdatum) wordt de kost automatisch kwijtgescholden. De bib moet dat dus nog zelf doen.