Laatste wijziging: 7 februari 2023

Automatische annulatie IBL-aanvraag

De vervaldatum (=stopdatum) wordt gebruikt voor het op een bepaalde datum in de toekomst laten stoppen van de reservering. De vervaldatum bij aanvragen via de publiekscatalogus is 8 dagen. Elke IBL-aanvraag die na 8 dagen nog niet is gehonoreerd, wordt dus geannuleerd. De lener krijgt in dit geval een Bericht verlopen reservering (PRA) via e-mail.

Je kan een overzicht opvragen van de vervallen aanvragen via Klant > IBL en reserveringen > knop Historie : de uitgegrijsde lijnen zijn de afgehandelde reserveringen, met telkens een reden erbij. Vervallen reserveringen krijgen Afgehandeld (7): doorklikken op detail laat zien dat de archiefreden 7 betekent: vervaldatum overschreden.