Voor het proefjaar 2022 spraken we af dat alle bibliotheken elkaar 8 EUR aanrekenen voor de levering van een exemplaar. Meer info over de achtergrond, vind je bij het webinar.
De verrekening gebeurt niet in micro-facturen van elke bibliotheek naar elke andere bibliotheek. Jaarlijks zorgt Cultuurconnect voor een transparante financiële afhandeling. Per bibliotheek wordt het aantal leveringen en het aantal aanvragen tegen elkaar afgewogen. Zijn die 2 gelijk, dan heb je kosten noch inkomsten. Wie meer levert dan aanvraagt, krijgt een bedrag. Omgekeerd, wie meer aanvraagt dan levert, meer vraagt dan teruggeeft dus, die betaalt een bedrag. 

In februari 2023 werd de eerste mail met IBL-facturering verstuurd.

Elke bibliotheek kan op elk moment bekijken hoe aanvragen en leveringen zich in de eigen bib verhouden. Meer informatie hierover vind je onder het topic Rapporten.