Exemplaar verloren door de gebruiker

Net als bij andere verloren materialen, zal de ophaalbiblotheek de kosten aanrekenen aan de eindgebruiker, eventueel via winkelverkoop. Vervolgens moet de leverende bibliotheek een factuur opmaken voor de ophaalbibliotheek.
Vanuit de werkgroep wordt hier enige pragmatiek bepleit: de administratieve opvolging kost meer dan de vergoeding. In de praktijk zullen bibliotheken dit dus vaak laten voor wat het is. Als het boek nog verkrijgbaar is, kan de ophaalbibliotheek zelf een nieuw exemplaar kopen en dat versturen.

Exemplaar verloren op de post

De kost van het boek zou op de post verhaald moeten worden Dan moet je dit melden. Dat kan alleen als je een Track & trace code hebt, wat alleen bij grotere pakketten is. Overigens is dat zo mogelijk nog meer administratie dan bij de vergoeding van de lener, ook hier bepleiten we de pragmatiek van de collateral damage

Wat betreft de kost van de aanvraag: wanneer het exemplaar pas bij het terugsturen verloren gaat, is dit niet van belang: dan heb je als ophaalbibliotheek gebruik kunnen maken van het exemplaar en is het terecht dat de kost wordt aangerekend. 

Wanneer het exemplaar nooit is aangekomen in je bibliotheek, lijkt het onfair dat je daar 8 EUR voor moet betalen. Vergeet echter niet dat die 8 EUR de vergoeding is voor het werk en de verzendkosten van de leverende bib.