Laatste wijziging: 1 augustus 2022

Het Wise opleidingstraject

Om jullie te ondersteunen bij de overgang naar Wise hebben we een opleidingstraject opgesteld dat bestaat uit verschillende leermomenten:

1. Een kennismakingsdag
Hier krijgen enkele personen per bib een eerste introductie op Wise en het zoeken van klanten en exemplaren. Deze korte opleiding is bedoeld ter ondersteuning van de datatesten, en is dus slechts voor een beperkt aantal personen toegankelijk, die ook binnen de eigen bib de datatesten gaan doen.

2. Een online opleidingstraject
Hier leer je de volledige basis van Wise in 4 grote delen (balie, klanten, catalografie/exemplaren en diverse) via onze webinars. Om deze te bekijken krijgt je altijd enkele weken de tijd. Heb je nog vragen, dan noteer je die in een gedeeld document.

3. Vraag- en antwoordsessie(s)
Na elk deel van de online basisopleiding organiseren we een sessie waarin al jullie vragen beantwoord worden. Deze worden online georganiseerd, en worden ook opgenomen, zodat je ze later kan herbekijken. De vragen worden ook in het vragendocument beantwoord.

4. Praktijkdag (onder voorbehoud van geldende coronaregels)
Na de vier vragensessies organiseren we nog een live bijeenkomst in Brussel waar je kan oefenen, vragen kan stellen en ervaringen uitwisselen.

5. Ondersteuning bij het livemoment
Op de dag dat jouw bibliotheek live gaat met Wise, komen een aantal medewerkers van Cultuurconnect je enkele uren live mee ondersteunen.

6. Een afsluitmoment
Na de live-week organiseren we nog een afsluitmoment, waarbij we de overgang evalueren, nog praktische richtlijnen geven, en ingaan op prangende vragen.

7. Webinars en online vraag- en antwoordsessie voor gevorderde thema’s
Voor specifieke toepassingen binnen Wise (Bestellen, selecties en statistieken) zijn er aparte webinars. Deze webinars hoeven niet door alle medewerkers gevolgd te worden. Op bepaalde tijdstippen doorheen het jaar organiseren we ook voor thema’s uit het vervolgtraject vragensessies, waar al jullie vragen beantwoord worden over dat specifieke thema. Deze sessies worden aangekondigd via de nieuwsbrief.

Daarnaast voorzien we nog heel wat extra informatie en leermateriaal via dit online leerplatform zodat jullie als trainer aan de slag kunnen.