Ja, dat kan.  Bij de instellingen van het formulier kan je een email aanmaken.  Op die manier zorg je er voor dat er bij het indienen van een formulier een email verstuurd wordt.  Voor die email zijn er verschillende opties, onder andere ook voor de bijhorende emailadressen.  Afhankelijk van wat de bedoeling is van jouw formulier kan je kiezen op welke adres(sen) de mail terechtkomt, en naar welk adres er wordt gemaild als men vanuit de verzonden mail kiest voor ‘beantwoorden’ (Reply-to email).  Daarvoor ga je als volgt te werk:

Bij Instellingen/Emails voeg je een ‘E-mail’ toe (of dat heb je al gedaan). Op het tabblad ‘Algemeen’ zie je daar onderstaande velden. 

Keuzes:

  • Laten staan op [site:mail]: dan komt de mail toe bij het mailadres dat is opgeslaan in de instellingen van de bibliotheekwebsite
  • Kiezen voor het element dat je aanmaakte voor email op het formulier, dan komt de mail toe bij het emailadres die de indiener daar invulde
  • Kiezen voor custom, dan kan je een willekeurig mailadres ingeven waarnaar de mail verstuurd moet worden
  • Bij Reply To kan je ook kiezen voor default, in dat geval is dat dus het mailadres dat je voorzag bij From email

To email, CC of BCC email: In de meeste gevallen is het de bedoeling dat zowel de indiener als de bibliotheekmedewerker die de inzendingen opvolgt een mail krijgen.  Je kan er dus bv. voor kiezen om het emailadres van de indiener in To email te plaatsen en die van de bibliotheekmedewerker in kwestie in CC email (of omgekeerd).  Op die manier krijgen beide personen de mail.

From email: Dit adres laat je best staan op [site:mail].  De afzender is dan het emailadres dat is opgeslaan in de instellingen van de bibliotheekwebsite.  De reden waarom je hier best geen ander emailadres kiest is om te vermijden dat de mail in de spam terechtkomt, wat kan gebeuren als adres afzender en de mailserver die verstuurt niet overeenkomen.

Reply-to-email: Afhankelijk van wat de bedoeling is zou je er hier bv. voor kunnen opteren om het emailadres van de indiener hier te plaatsen (in het geval het nodig is dat de bibliotheekmedewerker die ook de mail ontvangt snel moet kunnen antwoorden op de inzendingen) of het emailadres van de bibliotheekmedewerker die ook de mail ontvangt (in het geval er nog bijkomende vragen worden verwacht van de indieners).