Nieuwsbericht

Maak een nieuwsbericht op je website en link daarnaar vanuit je nieuwsbrief en vanop je sociale media.

Voorbeeldtekst voor het nieuwsbericht:

Titel
De bib sluit van [datum] tot [datum]

Inleiding in vet
Wij sluiten even de deuren om over te schakelen naar nieuwe bibliotheeksoftware. Op [datum] ben je opnieuw welkom in de bib en kunnen wij jou nóg beter van dienst zijn. Wie in deze periode boeken of ander materiaal terug moet inleveren, mag deze wat langer houden. We verlengen de inlevertermijn, zodat je geen boete krijgt.

Nieuwsbericht
De bib schakelt over naar Wise. Het heeft heel wat voeten in de aarde om alle gegevens uit de oude software over te zetten naar de nieuwe software. Bovendien moeten wij de nieuwe software nog een beetje in de vingers krijgen. Daarom sluit de bib enkele dagen. Op [datum] gaan we opnieuw open. Plaats hierbij welke initiatieven je eventueel nog organiseert bij de heropening, bijvoorbeeld een kleine receptie (coronaproof) voor de eerste leners die een boek lenen/inleveren met de nieuwe software.

Gebruik een van deze banners voor bij het nieuwsbericht: