Codes voor abonnementen

Code Omschrijving Persoon/Instelling Statistische code
1 Jeugd Persoon xxA
20 Jongere Persoon xxB
40 Jongvolwassene Persoon xxC
60 Volwassene Persoon xxD
61 Volwassene buiten gemeente Persoon xxE
62 Volwassene plus Persoon xxU
80 Senior Persoon xxF
81 Senior buiten gemeente Persoon xxG
100 Bibliotheekpersoneel Persoon PER
101 Gemeentepersoneel Persoon GEM
102 Vrijwilliger Persoon VWL
103 Bib aan huis Persoon xxH
120 Klas Persoon KLA
121 Leerkracht Persoon xxO
122 Leerkracht buiten gemeente Persoon xxP
123 Leerkracht in opleiding Persoon xxQ
124 Leerling Persoon xxL
125 Student Persoon STU
126 Doelgroepenwerking Instelling OLE
150 Kinder- en jeugdjury Persoon KJV
151 Internetgebruiker volwassene Persoon xxI
152 Internetgebruiker jeugd Persoon xxK
153 Vrijetijdspas Persoon xxJ
154 Buitenlander volwassene Persoon xxS
155 Buitenlander jeugd Persoon xxR
156 MIA volwassene Persoon xxM
157 MIA jeugd Persoon xxN
158 Gedetineerde Persoon GED
159 VIP-klant Persoon VIP
160 Tijdelijke klant Persoon TIJ
180 Instelling Instelling INS
181 IBL-bibliotheek Instelling IBL
210 Administratieve pas ADM
211 Speciale pas SPC