Wat zijn de voorwaarden om gebruik te maken van deze koppeling?

Door de complexiteit voor inrichting en opvolging, stellen we deze koppeling niet voor alle bibliotheken beschikbaar. Alleen bibliotheken met veel filialen kunnen gebruik maken van deze koppeling, steeds in overleg met Cultuurconnect.

  • je leverancier heeft de koppeling geïmplementeerd (kijk na of je leverancier in dit lijstje staat)
  • je hebt met de leverancier je accountcodes (Standaard Boekhandel), budgetcodes (Medio) of percelen (Distribib) kritisch onder de loep genomen. Hoe meer codes, hoe meer kans op fouten. Tijd om op te kuisen dus. 
  • indien je gebruik wil maken van de opvolging van budgetten, moet je hierover eerst contact opnemen met Cultuurconnect (via servicedesk@cultuurconnect.be). CC zorgt dan voor de inrichting van de budgetten en bestelmethodes. Zo worden bij het inlezen de juiste bestellingen op de juiste budgetten klaargezet worden. Gebeurt deze inrichting van de bestelmethodes niet, dan zal bij de ontvangst van de exemplaren per exemplaar nog het juiste budget moeten worden toegekend, wat heel tijdrovend is. 
  • je hebt vooraf de handleiding doorgenomen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan 

Als hieraan voldaan is, kan je via het formulier intekenen.