Opvolgen van openstaande bestellingen

(verloopt volledig analoog als bij de ‘gewone’ type 1)

Via titels / orderadministratie / opties / orderoverzicht kan je allerhande overzichten oproepen over je bestellingen. Je kan nu voor een bepaalde leverancier en/of periode een lijst opvragen van alle orderregels die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je moet steeds het budgetjaar en de leverancier invullen; de andere velden zijn optioneel.

Rapport van openstaande bestellingen

Je kan via het orderoverzicht een rapport krijgen van alle exemplaren van een bepaalde leverancier en eventueel besteld op een bepaalde dag of in een bepaalde periode die nog de orderstatus ‘besteld’ hebben. Via het menu titels / overzichten / bestelde exemplaren rappeleren kan je eveneens een overzicht maken voor je leverancier: meer info over rappels vind je hier.

Dit is een voorbeeld van hoe je een orderoverzicht kan opvragen, en het resulterende rapport: 

Je kan ervoor kiezen om de “orderregels afdrukken” op ja te zetten: dan krijg je alle info mee maar in een formaat dat moeilijk exporteerbaar is in excel.
Door deze instelling op “nee” te zetten krijg je een eenvoudig rapport dat je makkelijk kan exporteren en hersorteren in excel.

(merk op: de prijzen die je hier ziet, zijn de factuurprijzen, maw de prijs na aftrek van de korting die de bib krijgt van haar leverancier)

Rapport van uitgeleverde bestellingen

Je kan tevens een rapport maken van wat al door de leverancier is uitgeleverd (en je dus binnenkort in de bib mag verwachten) via het orderoverzicht: hiervoor gebruik je de orderstatus ‘ontvangen’ (ontvangen betekent dat het exemplaar niet meer de status I (besteld) heeft). Je kan de exemplaren opvragen die in een bepaalde periode besteld zijn en/of in een bepaalde periode ontvangen zijn.