Wat zijn de voorwaarden om gebruik te maken van deze koppeling?

  • je leverancier heeft de koppeling geïmplementeerd (kijk na of je leverancier in dit lijstje staat)
  • je hebt nagedacht of je ook budgetten wil laten inrichten
  • je hebt vooraf de handleiding doorgenomen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan 

Als hieraan voldaan is, kan je via het formulier intekenen.