Plaats order via webshop leverancier

In type 1 vertrekt een order op de website van de leverancier. Eenmaal de koppeling is gemaakt, ga je als volgt te werk:

Log in op de website van de leverancier.

Maak een winkelmandje aan met de gewenste titels in de gewenste aantallen. 

Je kan een opmerking meegeven bij een exemplaar, vb “2 ex voor vest1, 1 ex voor vest2”, “voor KJV”,…. Deze opmerking zal ingelezen worden in Wise, en bij het ontvangen en koppelen van het exemplaar (zie verder) getoond worden.

Plaats je bestelling; aandachtspunt: kies hierbij de juiste account/perceel om de bestelling op te plaatsen. Accounts/percelen komen typisch overeen met de loten die je aan een leverancier hebt toegewezen, vb ‘jeugd’ of ‘volwassenen fictie’. Bij sommige bibs die niet aanbesteden, zijn dit de bestelbonnen.
De accountcode bepaalt je korting bij de leverancier en daardoor ook de prijzen die zullen worden ingelezen in Wise. Bij veel leveranciers worden deze ook gebruikt om te bepalen wat in één doos, zendnota en factuur komt.

Opgelet! voor bibliotheken die gebruik maken van budgetten in Wise: de keuze van de account/perceel heeft GEEN impact op Wise. 
Wise bepaalt autonoom op welk budget een bestelling wordt geboekt, op basis van de instellingen in Wise zelf.
Je kan met andere woorden bij een leverancier alles op één perceel/account aankopen, maar deze bestellingen bij inlezen in Wise op verschillende budgetten laten voorspellen